Warbixano

Sii Daalaco
Sii Daalaco
Ku Tusaya
Intaas Ku Dhan